Mr. M.M. (Maartje) Koers heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is haar carrière begonnen als (senior) gerechtssecretaris bij de strafsectie van het Gerechtshof te Den Haag. Hier heeft zij gedurende drie jaar ruime ervaring opgedaan met het strafrecht. Sinds 2012 is zij werkzaam als advocaat.

Haar specialisatie strekt zich uit binnen alle facetten van de strafrechtpraktijk, met een focus op grotere strafzaken zoals internationale mensenhandel, handel in verdovende middelen en gewelds- en levensdelicten. Daarnaast behandelt zij fraudezaken, ontnemingszaken, cybercrime en gedetineerdenzaken. Zij is ook gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht.

Maartje is lid van de Vereniging Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Maartje Koers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Strafrecht

Subrechtsgebieden: Internationaal strafrecht, Jeugdstrafrecht en Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.