Mr. B.P.J. (Benjamin) Heinrici heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en werkt in de strafrechtpraktijk.

Hij staat cliënten bij die verdacht worden van onder andere gewelds-en levensdelicten, drugsmisdrijven en vermogensdelicten. Ook strafzaken in de financiële sector worden door hem behandeld, zoals ontnemingsprocedures en zaken over witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte, omkoping en fraude. Benjamin behandelt ook cybercrime zaken.