Tegenwoordig wordt in conflictsituaties in toenemende mate gekozen voor mediation boven een gerechtelijke procedure. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator.

Aan mediation zijn meerdere voordelen verbonden. Allereerst zijn er veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. Het gaat meestal niet over juridische standpunten maar om de verschillende belangen van partijen. Bovendien is de procedure sneller en goedkoper terwijl de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd hoeft te worden. Het bereiken van een gezamenlijke oplossing zorgt voor een win/win situatie en dus het beste resultaat.

De kosten van mediation liggen gemiddeld aanzienlijk lager dan die van een procedure voor de rechtbank. Voor mediation werken wij samen met mr. J. Heinrici, mediator.