Mr. I.N. (Inez) Weski heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en is sinds 1978 advocaat en gespecialiseerd in gecompliceerde, vaak grensoverschrijdende strafzaken. Zij heeft een groot internationaal netwerk en treedt geregeld op in strafprocedures in het buitenland, meestal in samenwerking met plaatselijke advocaten.

Naast haar praktijk doceert zij strafrecht aan onder andere de advocatuur, leden van de magistratuur en gedragsdeskundigen. Zij heeft meerdere publicaties op haar naam, zo verscheen in 2014 haar boek “de jacht op het recht”. Ook spreekt zij geregeld in het publieke debat en ontving ze een aantal onderscheidingen voor haar pleidooien voor het behoud van de rechtstaat. Zij is een veelgevraagd spreker, jury en dagvoorzitter.

Inez is lid van de specialistenvereniging Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en de European Bar Association.

Inez Weski heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.