Al onze advocaten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en een wettelijk verschoningsrecht. Dit betekent dat advocaten verplicht zijn –ook als getuige in een rechtszaak- te zwijgen over de zaken die aan hen door cliënten zijn toevertrouwd, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven om hierover te verklaren.

In de Gedragsregels voor Advocaten staat het volgende vermeld:

De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.


Indien u verdere vragen heeft over de geheimhoudingsplicht kunt u daarvoor contact opnemen met een van onze advocaten.