Iedereen kan geconfronteerd worden met handelingen en besluiten van een overheidsorgaan (gemeente, provincie, waterschap, ministerie etc.) waar men het niet mee eens is. Vaak gaat het dan om besluiten waartegen binnen een bepaalde termijn bezwaar (bij het betreffende bestuursorgaan) of beroep (bij de bestuursrechter) moet worden ingesteld.

Weski Advocaten heeft een specialisatie op het gebied van bestuursrecht. Wij kunnen u in het bestuursrecht onder meer bijstaan op de volgende gebieden:

  • Bezwaar- en beroepsprocedures
  • Bestemmingsplannen
  • Horeca- en exploitatievergunningen
  • Bestuursrechtelijke sluitingen
  • Publiek/private relaties

Onze advocaten in dit vakgebied:

  • Mr. V.M. Weski
  • Mr. S. Splinter
  • Mr. S.A. van den Boom