Naast het arbeidsrecht is mr V.M.Weski ook gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht verschilt aanmerkelijk van het arbeidsrecht, zowel inhoudelijk als in procedureel opzicht.

Een belangrijk aspect van het ambtenarenrecht is dat beslissingen op de werkvloer steeds besluiten zijn in de zin van de algemene wet bestuursrecht, waartegen tijdig bezwaar of beroep zal moeten worden aangetekend. Soms is sprake van een veelheid aan besluiten, waarbij de ambtenaar, indien niet tijdig bezwaar is gemaakt, voor voldongen feiten kan komen te staan, met alle vervelende gevolgen van dien.

Het is daarom van belang dat u zich, bij (dreigende) conflictsituaties, tijdig laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Contact:

Mr. V.M. Weski