Advocaat Generaal mr E.J. Hofstee heeft de Hoge Raad geadviseerd de veroordeling van Guus K. wegens medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en het medeplegen van overtredingen van V.N. embargo’s in Liberia tussen 1999 en 2003 in stand te houden. Zijn (geanonimiseerde) conclusie is op de website van rechtspraak.nl gepubliceerd. Binnenkort zal de verdediging bij de Hoge Raad op ditadvies reageren.Ten behoeve van de in de zaak van Guus K. geïnteresseerde lezer wordt hieronder een (geanonimiseerde) versie van de eerder ingediende cassatieschriftuur gepubliceerd. Opmerking verdient dat de afkortingen van getuigen e.d. niet overeenkomen met de aanduidingen van de namen van de getuigen in de (geanonimiseerde) conclusie van de Advocaat-Generaal.