Tegenwoordig wordt in conflictsituaties in toenemende mate gekozen voor mediation boven een gerechtelijke procedure. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator.

Aan mediation zijn meerdere voordelen verbonden. Allereerst zijn er veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. Het gaat niet om juridische standpunten, maar om de belangen van partijen. Bovendien is de procedure sneller en goedkoper, terwijl de relatie tussen partijen niet onnodig wordt beschadigd. Het bereiken van een gezamenlijke oplossing zorgt voor een win/win resultaat.

De kosten van mediation liggen gemiddeld aanzienlijk lager dan die van een procedure voor de rechtbank. Afhankelijk van de aard van het conflict neemt mediation gemiddeld zo'n 5 tot 15 uur in beslag.
Voor mediation kunt u ook terecht bij ons kantoor. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot Mr J. Heinrici.

Contact

Mr J. Heinrici