Iedereen kan geconfronteerd worden met handelingen en besluiten van een overheidsorgaan (gemeente, provincie, waterschap, ministerie etc) waarmee men het niet eens is. Vaak gaat het dan om besluiten waarbinnen een bepaalde termijn in bezwaar (bij het betreffende orgaan) en/of beroep (bij de bestuursrechter) tegen kan worden opgekomen.

Ons kantoor heeft op het gebied van het bestuursrecht ruime ervaring. Wij kunnen u in het bestuursrecht bijstaan  op op de volgende gebieden:

Contact

Mr V.M. Weski