Ondernemers, particulieren, iedereen sluit voortdurend contracten. Wanneer eenieder zich zou houden aan hetgeen is afgesproken, zijn er geen problemen. Helaas gaat het in de praktijk niet altijd zoals partijen hadden bedoeld of gehoopt. Een van de partijen komt bijvoorbeeld zijn verplichtingen niet na, of er is onduidelijkheid over de gemaakte afspraken. Het kan ook zijn dat u als consument iets heeft gekocht waarover u niet tevreden bent. U bent in zo’n geval extra beschermd.

Contact

Mr V.M. Weski

Mr J. Heinrici