Naast arbeidsrecht is ons kantoor tevens gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht verschilt aanmerkelijk van het arbeidsrecht, zowel inhoudelijk als in procedureel opzicht.

De laatste jaren hebben veel wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de rechtspositie van de ambtenaar. Denkt u aan de gevolgen van wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel, aan reorganisaties, enzovoorts. Dit leidt soms tot conflicten waarbij u bijstand van een advocaat nodig hebt.

Een belangrijk aspect van het ambtenarenrecht is dat beslissingen op de werkvloer steeds besluiten zijn in de zin van de algemene wet bestuursrecht, waartegen tijdig bezwaar of beroep zal moeten aangetekend. Soms is sprake van een veelheid aan besluiten, waarbij de ambtenaar, indien niet tijdig bezwaar is gemaakt, voor voldongen feiten kan komen te staan, met alle vervelende gevolgen van dien.

Het is daarom van belang dat u zich, bij (dreigende) conflictsituaties, tijdig laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Wij kunnen u helpen een escalatie van het conflict te voorkomen, door middel van het treffen van een regeling, of indien noodzakelijk, u bijstaan in een procedure voor de bestuursrechter.

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht, het bestuursrecht in het algemeen en het ambtenarenrecht in het bijzonder.

Contact

Mr V.M. Weski