Op het gebied van het arbeidsrecht staan wij zowel werkgevers als werknemers bij. U kunt ons kantoor raadplegen voor arbeidsrechtelijke procedures zoals ontslagzaken, loonvorderingen, collectief ontslag, overtreding van concurrentiebedingen, grensoverschrijdende arbeid en bedrijfsongevallen. Ook behandelen wij vragen met betrekking tot zieke werknemers/Wet Verbetering Poortwachter.

Contact

Mr J. Heinrici