Beëdigd in 2010

Mr. S. Splinter is sinds april 2010 werkzaam bij ons kantoor. Zij behandelt voornamelijk strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken.

Zij heeft gepubliceerd over het Jeugdstrafrecht.

Mr. S. Splinter is afgestudeerd in 2009 aan Erasmus Universiteit te Rotterdam met als specialisme het strafrecht. Tijdens haar Master heeft zij in opdracht van het Openbaar Ministerie onderzoek verricht naar de effectiviteit van het Justitieel Casusoverleg te Rotterdam. Gedurende haar studie heeft ze als buitengriffier gewerkt op de sector strafrecht. Na haar studie is zij nog enige tijd werkzaam geweest bij een gemeente.

T + 31 (0)10 503 30 88
F + 31 (0)10 436 00 17

s.splinter@weski.nl

 

 

 

 

Rechtsgebieden

Strafrecht